Hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji