Savjetodavni Centar

Savjetodavni centar za sustavnu sinergijsku suradnju strukovnih i zagovaračkih organizacija Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar (u daljnjem tekstu Savjetodavni centar) osnovan je odlukom Predsjedništva Udruge narodnog zdravlja Andrije Štampar (u daljnjem tekstu Udruga) od 7. rujna 2018. godine.

Savjetodavni centar uspostavljen je u okviru Inicijalne programske suradnje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar, koja njime upravlja.

Radom i djelovanjem Savjetodavnog centra upravlja Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar. Savjetodavni centar nema pravnu osobnost, svoju djelatnost obavlja preko žiro računa Udruge. 

Usluge dostupne posredovanjem Savjetodavnog centra obuhvaćaju:


 1. Izrada baze podataka stručnjaka iz područja zdravstva i stručnjaka komplementarnih struka koji mogu doprinijeti promicanju zdravog načina života i očuvanju zdravlja te prevenciji bolesti;
 2. Predlaganje, izrada i donošenje razvojnih zdravstveno-socijalnih strategija, planova i programa za zaštitu zdravlja u zajednici koji doprinose većoj kvaliteti života te umrežavanju fizičkih i pravnih osoba u zajednici koje se bave pitanjima zaštite zdravlja; razvojnih planova
 3. Individualni i/ili grupni savjetodavni rad - podrška i pomoć
 4. Organiziranje usavršavanja, seminara i tečajeva stručne edukacije zdravstvenih djelatnika u skladu s ciljevima koji doprinose razvoju suvremene medicine i zdravstva;
 5. Organiziranje simpozija, skupova, tribina, okruglih stolova, radionica, predavanja, prezentacija i drugih srodnih aktivnosti u suradnji s domaćim i međunarodnim stručnim udruženjima i eminentnim stručnjacima iz područja zdravstva;
 6. Stvaranje suradničke mreže kroz povezivanje korisnika sa zdravstvenim ustanovama, odgojnim i obrazovnim ustanovama, organizacijama koje se bave sličnim ciljevima i djelatnostima;
 7. Osmišljavanje, izrada i provedba projekata i programa za promicanje zdravlja te organizacija i sudjelovanje u drugim aktivnostima s područja suvremene medicine i zdravstva;
 8. Organiziranje prigodnih rekreativnih, društvenih, humanitarnih i drugih manifestacija s ciljem promocije zdravlja i prevencije bolesti te aktivnosti kojima se unapređuju okolišni i drugi uvjeti usmjereni većoj kvaliteti života i zdravlja za zajednicu;
 9. Organiziranje, suorganiziranje i provođenje informativnih programa, psihosocijalnih programa, terapijskih programa, programa samopomoći i grupa podrške;
 10. Omogućavanje dostupnosti mjerodavnih, znanstvenih izvora informacija i savjeta o zdravlju i pravilnim životnim navikama;
 11. Promocija zdravog načina života i prevencije bolesti putem audio-vizualnih materijala, promidžbenog materijala, časopisa, literature, stručnih predavanja, zdravstvenih radionica i seminara, internet usluga te drugih javnozdravstvenih programa uz uključivanje šire zajednice u djelatnosti promoviranja zdravlja;
 12. Izdavačka djelatnost - izrada edukativno informativnih letaka, brošura i publikacija;
 13. Osvještavanje šire i stručne javnosti o suvremenom zdravstvu i važnosti zdravlja na druge načine;
 14. Consulting i savjetodavne usluge u provođenju i valoriziranju javnozdravstvenih, zdravstvenih i preventivnih programa i politika
 15. Vrednovanje postojećih i budućih javnozdravstvenih, zdravstvenih i preventivnih programa i politika
 16. Drugi oblici rada koji proizlaze iz problematike vezane uz promicanje zdravlja. 

Ino Kermc,
ravnatelj Savjetodavnog centra

Baza stručnjaka Savjetodavnog centra 


Ulaz samo za registrirane korisnike.