Zdravlje svima

Zdravlje svima projekt je koji za cilj ima promociju zdravlja provedbom aktivnosti osmišljenih prema načelima Andrije Štampara koji je zagovarao djelovanje struke među populacijom, a ne samo u zdravstvenim ustanovama.

Projekt se provodi od 2014. godine pri čemu se naglasak stavlja na promicanje zdravlja i zdravih stilova života, praćenje zdravstvenog stanja i kvalitete života stanovništva, identifikaciju zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva te smanjenje čimbenika rizika i prevenciju bolesti.

Mjerenje arterijskog krvnog tlaka te glukoze i lipida u krvi stanovništva u njihovim domovima od strane educiranih studenata medicine i mladih liječnika.

Aktivnosti


Projekt uključuje i ispunjavanje Hrvatske zdravstvene ankete koju je ustupila Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ te upitnika za procjenu rizika od razvoja moždanog udara ustupljenog od strane Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara uz prikupljanje podataka o subjektivnoj kvaliteti života i čimbenicima rizika za razvoj bolesti što je obuhvatilo 788 stanovnika Pleternice i okolnih mjesta. Tijekom proteklih godina u sklopu projekta održano je i nekoliko interaktivnih radionica za građane.

U aktivnostima projekta Zdravlje svima sudjelovalo je ukupno 3828 direktnih korisnika, a tijekom provedbe educirana su 52 volontera.