Projekti

Stručno-edukacijski simpozij „Štamparovi dani“


Projekt je prožet idejom kako se osobu i pacijenta ne smije isključivo promatrati kroz prizmu njegove bolesti te ga na istu simplificirati, već da svaka osoba treba biti shvaćena u jedinstvu svoje psihičke, fizičke, socijalne i duhovne komponente. Simpozij se tradicionalno svake godine održava u drugome tjednu prosinca u okolici Brodskog Drenovca, rodnog mjesta Andrije Štampara.

Budi cool, ne budi bully!


Program prevencije međuvršnjačkog nasilja „Budi cool, ne budi bully“ članovi Udruge narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ provode kontinuirano od 2009. godine radi usvajanja pravilnih obrazaca ponašanja od najranijih školskih dana i prevencije nasilja među osnovnoškolskom djecom. Edukacija je najvažniji preduvjet preventivnog djelovanja.

Zdravlje svima


Zdravlje svima projekt je koji za cilj ima promociju zdravlja provedbom aktivnosti osmišljenih prema načelima Andrije Štampara. Projekt se provodi od 2014. godine pri čemu se naglasak stavlja na promicanje zdravlja i zdravih stilova života, praćenje zdravstvenog stanja i kvalitete života stanovništva, identifikaciju zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva te smanjenje čimbenika rizika i prevenciju bolesti.

Obilježavanje svjetskog dana moždanog udara


Povodom svjetskog dana moždanog udara u suradnji s Hrvatskim društvom za prevenciju moždanog udara svake godine organiziraju se javnozdravstvene akcije koje obuhvaćaju mjerenje čimbenika rizika od moždanog udara te savjetovalište za prevenciju.

Kava bez šlaga


Kava bez šlaga projekt je koji za cilj ima prenošenje znanja i informacija iz svih područja medicine, a koji su povezani s nekim od čimbenika rizika moždanog udara svim zainteresiranim građanima u kojem je Udruga kontinuirano sudjelovala od 2013. godine.

Provedi zdravi dan


Projekt kojeg Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar provodi u travnju, obilježavajući Svjetski dan zdravlja.

CROatian Student Summit – CROSS


CROatian Student Summit (CROSS) međunarodni je znanstveni kongres studenata i mladih znanstvenika biomedicinskog područja koji je prerastao u tradicionalni događaj ne samo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nego i na razini Republike Hrvatske i šire regije.

Simpozij Izazovi i mogućnosti endosonografske dijagnostike


Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar organizira s Općom županijskom bolnicom Požega simpozij Izazovi i mogućnosti endosonografske dijagnostike. Glavna tema simpozija bili su izazovi i mogućnosti endosonografske dijagnostike te iskustva endosonografije u Općoj županijskoj bolnici Požega.

Inicijalna programska suradnja s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


Udruga je ponosna na ostvarenu Inicijalnu programsku suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u sklopu programa Zdravlje svima koji za cilj ima promociju zdravlja i zdravih stilova života provedbom aktivnosti među populacijom osmišljenih prema načelima Andrije Štampara.

Savjetodavni Centar


Savjetodavni centar za sustavnu sinergijsku suradnju strukovnih i zagovaračkih organizacija Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar (u daljnjem tekstu Savjetodavni centar) osnovan je odlukom Predsjedništva Udruge narodnog zdravlja Andrije Štampar (u daljnjem tekstu Udruga) od 7. rujna 2018. godine.