O nama


Udruga narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ osnovana je od strane skupine studenata medicine i mladih liječnika je 12. siječnja 2009. godine u prostorima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Više od 10 godina otkad je udruga aktivna, članovi osmišljavaju i reliziraju brojne preventivno-promotivne programe i projekte.


AktualnoZdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti.

Andrija Štampar