ŠTAMPAROVI DANI

Foto:Udruga

Stručno-edukacijski simpozij Štamparovi dani troetapni je simpozij, od kojih svaka etapa predstavlja jedinstvenu komponentu, ali u globalu polucuje isti cilj. Cijeli projekta je prožet mišlju kako se osobu i pacijenta ne smije promatrati isključivo kroz prizmu njegove bolesti te ga se na istu simplificirati, već da svaka osoba treba biti promatrana u jedinstvu svog fizičkog, psihičkog, socijalnog i duhovnog. Tijekom prve etape, studenti i mladi liječnici tri dana obilaze stanovništvo ruralnih krajeva, prilikom čega ukućanima mjere krvni tlak i glukozu, a ujedno ih anketiraju i o kvaliteti života i življenja.

Druga etapa predstavlja angažman sudionika projekta u vidu interaktivnih radionica s osnovnooškolskom djecom, prilikom čega se poseban naglasak stavlja na prevenciju međuvršnjačkog nasilja.

U trećoj etapi projekta vodi se računa o trajnoj edukaciji i stručnom usavršavanju članova Udruge predavanjima eminentnih stručnjaka.

CROSS – CROatian Student Summit

Croatian Student Summit (CROSS) je međunarodni znanstveni kongres studenata i mladih znanstvenika biomedicinskog područja. Riječ je o projektu Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar. Projekt je proteklih godina pronašao svoje mjesto kao jedan od vodećih kongresa u svom području među studentima i mladim znanstvenicima u Hrvatskoj, ali i široj regiji. Projekt je pokrenuo Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 2004./2005., a kao suradnici, u projekt su bili uključeni Stomatološki, Veterinarski, i Farmaceutsko-Biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Cilj kongresa je omogućiti studentima i mladim znanstvenicima da već na samim počecima svoje karijere i istraživackog rada nauče važnost, ali i svrhu sudjelovanja na kongresima, kao dijela njihove daljnje edukacije koja će im olakšati svakodnevni rad dobivanjem novih informacija, aliisto tako omogućiti i sklapanje vrlo važnih poznanstava.

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI