Simpozij o ranoj detekciji kardiovaskularnog rizika 18.03.2017.g.

Foto:Udruga

Simpozij o ranoj detekciji kardiovaskularnog rizika ima za cilj upoznati liječnike različitih specijalizacija s terminom „arterial stiffness“ i načinom njegova mjerenja inovativnom oscilometrijskom metodom. Uređaj Arteriograph je klinički pouzdan, dosljedan te neinvazivnim mjerenjem (pomoću manžete) daje kliničke podatke poput vrijednosti sistoličkog i dijastoličkog arterijskog tlaka uz srčanu frekvenciju, MAP (srednji arterijski tlak), PP (tlak pulsa), Aix (augmentacijski indeks), ED (duljina ejekcije), RT (povratno vrijeme), PWVao (brzine pulsnog vala u aorti), SBPao (sistolički arterijski tlak na korijenu aorte), DRA (diastolic reflection area), DAI (diastolic area index) te EHRC score. Nakon mjerenja, uređaj preko bluetooth veze šalje podatke u računalo preko kojeg izračunava vrijednosti rizika mogućeg nastanka fatalnih kardiovaskularnih događaja. Pomoću ovog uređaja s puno većom sigurnošću možemo ukazati na pojedine kardiovaskularne nalaze i preporučiti detaljniju obradu te određenu terapiju i način života.

Predavanja u sklopu ovog simpozija prikazat će praktičnu primjenu mjerenja krutosti krvnih žila u određenim grupama pacijenata, a isto tako i u zdravoj populaciji i specifičnim profesijama.

Sudjelovanje na simpoziju bodovati će se prema važećem Pravilniku Hrvatske liječničke komore i oslobođen je uplate kotizacije.

Raspored simpozija

Prijava za simpozij:

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI