Simpozij Andrija Štampar – pogled u budućnost

Foto:Udruga

Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar u suradnji s Zavodom za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi organizirala je simpozij s međunarodnim sudjelovanjem posvećen Andriji Štamparu 22. svibnja 2015. godine u Požegi.

Na simpoziju su odlična predavanja održali akademkinja Vida Demarin, sveučilišni profesori Jadranka Božikov, Stela Fatović Ferenčić, Ivica Balen i Nikola Kujundžić te liječnici Martin Kuhar, Jakov Ivković i Ivan Vukoja.

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI