PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA O ALZHEIMEROVOJ DEMENCIJI, Požega, 31. ožujka – 1. travnja 2017. godine

Foto:Udruga

Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar, koja je svojim aktivnostima dugi niz godina prisutna te je jedan od inicijatora palijativne skrbi u Požeštini sudjelovala je na Prvoj regionalnoj konferenciji o Alzheimerovoj demenciji s dva zapažena predavanja o kompetencijama liječnika u palijativnoj skrbi i kapacitetima domova za starije i nemoćne u Požeško – slavonskoj županiji.

Preliminarni program 1.regionalna konferencija o AB Požega

Fotografija

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI