Izvještaj sa skupa: Promocija zdravih prehrambenih navika i zdravih stilova života -”Zdravi grad zeleni grad, zdrava škola zdrava djeca”

Foto:Udruga

Udruga narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ bila je jedan od organizatora skupa Promocija zdravih prehrambenih navika i zdravih stilova života – “ZDRAVI GRAD ZELENI GRAD, ZDRAVA SKOLA ZDRAVA DJECA” koji se održao 18. veljače 2020. u Gračanici (BiH).

Skupu su nazočili:
Antonija Jozić, gradonačelnica općine Pleternica
Helić Nusret, gradonačelnik općine Gračanica
Prof dr Midhat Jašić, Presdjednik udruženja za nutricionizam i dijetetiku
Prof dr Nizama Salihefendić, liječnik specijalist
Prof dr Muharem Zildžić liječnik specijalist
Prof dr Drago Šubarić, prorektor Sveučilišta u Osijeku
Prof dr Borislav Miličević, Dekan Veleučilišta u Požegi
Prof dr Jurislav Babić, Dekan prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek
Dr.sc. Ivan Vukoja, liječnik specijalist i predsjednik Udruge narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Cilj skupa bio je promoviranje zdrave prehrane i zdravih stilova života uz suradnju lokalnih zajednica. Gradonačelnik općine Gračanica, Nusret Helić, predstavio je glavne izazove u zaštiti i promociji zdravlja stanovništva Gračanice. Zatim je Antonija Jozić, gradonačelnica općine Pleternica govorila o dosadašnjim iskustvima o projektima sa financiranjem EU. Prof.dr.sc. Midhat Jašić govorio je o ulozi Udruženja za nutricionizam i dijetetiku ” Hranom do zdravlja” u programima promocije zdravih stilova života. Nakon njega dr.sc. Ivan Vukoja, predsjednik UNZAŠ-a imao je priliku predstaviti Savjetodavni centar za sustavnu sinergijsku suradnju strukovnih i zagovaračkih organizacija te njegovu ulogu u mogućnostima razvoja javnozdravstvenih programa. Na kraju, prof.dr.sc. Nizama Salihefendić iznijela je informacije o zdravlju školske djece u Gračanici i potrebi za novim programima te istaknula pretilost kao vodeći problem u Europi koji traži okupljanje stručnjaka različitog profila na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI