DESET ČLANOVA UDRUGE NARODNOG ZDRAVLJA ANDRIJA ŠTAMPAR SUDJELOVALO NA 11. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU HRANOM DO ZDRAVLJA

Foto:Udruga

18. i 19. listopada 2018. godine u organizaciji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dugogodišnjeg podupiratelja i suorganizatora Štamparovih dana, u prostorima Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu održao se 11. međunarodni znanstveno-stručni skup Hranom do zdravlja. U duhu dugogodišnje suradnje s organizatorom, skupu je aktivno i pasivno nazočilo i deset članova Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar. Nizom zanimljivih te u stručnom i znanstvenom smislu aktualnih predavanja članovi UNZAŠ-a proširili su svoja znanja o prehrambenom aspektu zdravih stilova života koja će implementirati u svoje buduće javnozdravstvene akcije.

Sudjelovanje na ovom stručno-znanstvenom skupu ostvareno je u sklopu programa „Zdravlje svima“ koji u okviru Inicijalne programske suradnje financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Potporu događaju, u vidu prijevoza studenata i mladih liječnika od Zagreba do Splita i natrag, pružio je i naš dugogodišnji partner – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI