BUDI COOL, NE BUDI BULLY

Foto:Udruga

Projekt prevencije međuvršnjačkog nasilja među osnovnoškolskom djecom, koji se provodi u razrednim odjeljenjima na tipu aktivnih radionica uz moderiranje dvaju educiranih članova Udruge. Kroz interaktivnu radionicu i usku suradnju s ciljanom populacijom djelujemo izravno i snažno znanstveno dokazanim i pedagoškim metodama. Osim toga, učenicima se dijeli i brošura s prigodnim tekstovima o međuvršnjačkom nasilju te ponašanjima i aktivnostima koje ga preveniraju. Edukaciju članova Udruge dugujemo Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu.

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI