8. ŠTAMPAROVI DANI

Foto:Udruga

Poštovane kolegice i kolege,

izrazita nam je čast i zadovoljstvo pozvati vas na 8. ŠTAMPAROVE DANE koji se održavaju u Požeško – slavonskoj županiji 8. do 11. prosinca 2016. godine u organizaciji Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih suorganizatora.

Satelitski simpoziji Hrvatske liječničke komore i Hrvatske udruge bolničkih liječnika održat će se 9. prosinca 2016. godine u predavaonici Opće županijske bolnice Požega, a međunarodni simpozij pod nazivom “ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA” održat će se 10. prosinca 2016. godine u Hrvatskoj knjižnici i čitaonica Pleternica.

Svi će simpoziji biti zasebno bodovani sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore, a međunarodni simpozij i od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.

Uvjereni smo da samo zajedno, inter i multidisciplinarno, okrenuti ideji zdravog življenja, možemo učiniti iskorak u zaustavljanju negativnih trendova, pobolijevanja i gubitka kvalitete života i povećanog mortaliteta uzrokovanog nezdravim stilovima života.

Očekujemo Vas!

Organizacijski odbor

8. Štamparovi dani – program
8. Štamparovi dani – prijava

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI