10. Štamparovi dani

Foto:Udruga

Poštovane kolegice i kolege,

izrazita nam je čast i zadovoljstvo pozvati vas na 10. ŠTAMPAROVE DANE koji se održavaju u Požeško – slavonskoj županiji 6. do 9. prosinca 2018. godine u organizaciji Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih suorganizatora.

Satelitski simpozij o karcinomu dojke održat se u petak 7. prosinca 2018. godine u predavaonici Veleučilišta u Požegi (Vukovarska 17, Požega), a međunarodni simpozij pod nazivom “ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA” održat će se 8. prosinca 2018. godine u Hrvatskoj knjižnici i čitaonica Pleternica (Vinogradska 3, Pleternica).

 

SAŽETCI

Rok za predaju sažetaka i cjelovitih radova je 15. studeni 2018. godine. Pravovremeno predani radovi koji zadovoljavaju uvjete  bit će objavljeni u časopisu s recenzijom. Nakon prihvaćanja sažetka kojeg molimo pisati prema uputama za autore (https://hrcak.srce.hr/hrana-u-zdravlju-i-bolesti) autori će biti obaviješteni o potencijalnom časopisu objavljivanja.

Sažetke i radove je potrebno predati e-poštom na udrugastampar@gmail.com.

Radovi koji zadovolje recenziju ali ne i uvjete časopisa bit će objavljeni u knjizi kongresnih sažetaka i radova.

 

INFORMACIJE      

Više informacija na www.unzas.hr i udrugastampar@gmail.com

 

KOTIZACIJE

Za sudionike koji žele ostvariti pravo na bodovanje komore na simpoziju Zdravi stilovi života je 500,00 kn za uplate do 1.12.2018., a nakon tog datuma 750,00 kuna.

Za sve ostale zainteresirane sudionike kotizacije nema.

Skup će biti vrednovan od strane Hrvatske liječničke komore (12 bodova aktivno, 10 bodova pasivno) i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Mogućnost doplate za večeru i ručak: Svečana večera – 200 kn, Ručak – 100 kn

Uvjereni smo da samo zajedno, inter i multidisciplinarno, okrenuti ideji zdravog življenja, možemo učiniti iskorak u zaustavljanju negativnih trendova, pobolijevanja i gubitka kvalitete života i povećanog mortaliteta uzrokovanog nezdravim stilovima života.

 

Očekujemo Vas!

Organizacijski odbor

 

Preliminarni program

Prijavnica

 

POVRATAK NA OSTALE AKTUALNOSTI